รายงานสรุปเรื่องค้างเกิน 21 วัน

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

** ตัวเลข ( ) หมายถึง เรื่องที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ หน่วยงาน เรื่องค้างนิติกร เรื่องระหว่างรอรับ รอเข้าคณะอนุฯ 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน รวมเรื่องค้าง
1 สำนักงานกองทุนยุติธรรม 10 18 15 1 2 22 (2) 25
2 ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 0 0 3 1 0 2 3
3 ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 0 0 1 0 0 1 1
4 ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 1 0 0 0 0 1 1
5 ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 5 0 0 0 0 5 5
6 ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ 0 0 1 0 0 1 (1) 1
7 ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 1 0 0 0 0 1 1
8 ยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 9 0 0 9 9
9 ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 1 0 0 0 0 1 1
10 ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 2 0 0 1 1 0 2
11 ยุติธรรมจังหวัดสงขลา 1 0 5 0 0 6 6
12 ยุติธรรมจังหวัดลำปาง 1 0 0 0 0 1 1
13 ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 0 0 1 1 0 0 1
14 ยุติธรรมจังหวัดระยอง 2 0 0 1 0 1 2
15 ยุติธรรมจังหวัดยะลา 4 2 0 1 3 (3) 0 4
16 ยุติธรรมจังหวัดยโสธร 60 1 3 2 1 60 63
17 ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร 6 0 3 2 4 3 9
18 ยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม 2 0 0 1 0 1 2
19 ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 3 0 0 1 0 2 3
20 ยุติธรรมจังหวัดพะเยา 3 0 0 0 0 3 3
21 ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 1 1 0 0 1
22 ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 1 0 2 1 0 2 3
23 ยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 5 0 0 0 4 1 5
24 ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี 5 1 0 0 0 5 (3) 5
25 ยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1 0 7 4 0 4 8
26 ยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส 1 1 0 0 0 1 1
27 ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี 14 4 0 2 1 11 (1) 14
28 ยุติธรรมจังหวัดนครนายก 0 0 1 1 0 0 1
29 ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 1 0 1 0 0 2 2
30 ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ 0 0 2 2 0 0 2
31 ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 0 0 1 1 0 0 1
32 ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 0 1 0 1 2 3
33 ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น 3 0 0 2 0 1 3
34 ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 1 0 0 1 1
35 ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15 0 6 0 0 21 21
รวม 150 27 64 26 17 171 214