[เข้าดูแล้ว 160,089 ครั้ง]ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปี 2560 1,149 898 1,007 1,106
ปี 2561 1,282 3,339 2,096 1,661
ปี 2562 1,779 1,317 1,465 1,545
ปี 2563 2,088 1,550 1,006 16